วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ราชวสดีธรรม สาระสรุปได้เป็น 3 หลักใหญ่

ราชวสดีธรรม คือ ธรรมที่เป็นหลักในการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระสรุปได้เป็น 3 หลักใหญ่ รวม 49 ข้อปฏิบัติ หลักใหญ่ 3 ประการ ได้แก่
1.หลักธรรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตนต่อพระราชาโดยตรง
2.หลักธรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมตนเอง
3.หลักธรรมที่เกี่ยวกับการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น